Μετά από τα μέτρα για τον COVID-19, ανοίξαμε σήμερα με ανανεωμένο περιβάλλον και εκλεκτή κουζίνα.