Αποστολή μηνύματος

Διεύθυνση:

Νικολάου Πλαστήρα 107
Καλαμαριά  55132
Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310 44 44 06